No cure no pay incasso: uw partner?

Een no cure no pay incasso bureau waarbij u zich prettig voelt en dat onvoorwaardelijk uw belangen behartigt. Voorbeeld? Ook al gaat uw debiteur niet tot betaling over, dan nog bent u Omnicas no cure no pay incasso niets verschuldigd. Wij zullen dus, ongeacht onze werkzaamheden, geen kosten berekenen. En ook als uw debiteur wél zijn verplichtingen nakomt, hoeft u geen dossier-, incasso- of provisiekosten te betalen. Wij vinden het niet meer dan normaal dat wij in de buitengerechtelijke fase als incassobureau no cure no pay als standaard hanteren. Uw debiteur is immers in gebreke gebleven – de extra kosten worden dus verhaald op uw debiteur. Het originele notabedrag zullen wij dan aan u doorstorten.

no cure no pay incasso