MKB maakt zwarte lijst trage betalers

MKB-Nederland gaat grote bedrijven per brief aanspreken op hun soms tergend trage betalingen aan kleinere toeleveranciers. Verbetert hun gedrag voor de zomer niet, dan belanden ze op een openbare zwarte lijst van trage betalers.

„Het duurt soms 90 tot 120 dagen voordat een kleine toeleverancier zijn geld krijgt. Grote bedrijven houden zo werkkapitaal beschikbaar, dat ze dus niet hoeven te lenen. Maar daarbij stappen ze veel te makkelijk heen over de vaak desastreuze gevolgen van hun asociale en schandalig uitgerekte betaaltermijnen”, zegt Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. „Talloze ondernemers zijn hierdoor de laatste jaren over de kop gegaan.”

Mkb’ers hebben zo’n €9 miljard aan onbetaalde rekeningen uitstaan. Tussen bedrijven onderling wordt een factuur momenteel gemiddeld na 36,5 dagen voldaan, tegen ruim 40 in 2012. Een vijfde van alle rekeningen wordt binnen 7 of 14 dagen betaald. Maar vaak wordt dan ongevraagd een ’snelle betalingskorting’ van enkele procenten in mindering gebracht. Wie niet tegensputtert, betaalt dan een premie over zijn eigen geld.

Met de brief en het dreigen met naming and shaming reageert MKB-Nederland op een plan van CDA en ondernemersorganisatie ONL waarover maandag in de Tweede Kamer wordt gesproken. Bedrijven zouden hun afnemers een boeterente in rekening moeten kunnen brengen zodra zij langer op hun geld moeten wachten dan 60 dagen, de wettelijke termijn.

Maar dat lost niks op, stelt de werkgeversorganisatie maandag in een brief aan de Kamer. „Daarvoor is er te veel afhankelijkheid”, zegt Visser. „Wie die boeterente in rekening brengt, is zo’n grote en meestal belangrijke afnemer meteen kwijt.” Bovendien vreest hij dat hierdoor 60 dagen juist de norm wordt, in plaats van dat er sneller betaald wordt. „Grote bedrijven misbruiken hun inkoopmacht.”

Betaalme.nu

MKB-Nederland wijst grootbedrijven op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij Betaalme.nu, een onlangs opgezet en door Economische Zaken gesubsidieerd platform voor zogenoemde ketenfinanciering. Deelnemers aan dit platform leggen in een manifest vast wat ze zullen doen om kleine leveranciers sneller te betalen. Tot nu toe loopt het echter niet storm. Na twee maanden doen alleen Jumbo, Heineken, Randstad en FrieslandCampina mee, dezelfde vier als bij de lancering half november.

Deelnemende bedrijven beloven kleinere bedragen binnen dertig dagen te betalen. Rekeningen hoger dan circa €50.000 moeten digitaal worden ingediend, volgens door de afnemer voorgeschreven specificaties. Via aangesloten geldverstrekkers wordt het factuurbedrag dan binnen dertig voorgeschoten in de vorm van een rentedragende lening. Die loopt af zodra de factuur daadwerkelijk is voldaan door het grootbedrijf. De ondernemer betaalt dus een premie over het geld dat hem toekomt, waarbij grootbedrijven niet hoeven in te teren op het over de rug van het mkb toegeëigende werkkapitaal.

Via betalen@mkb.nl opent MKB-Nederland een meldlijn voor gedupeerde mkb-ers. „Wij spreken nalatige afnemers en trage betalers er dan rechtstreeks op aan”, zegt Visser.

Saillant detail aan deze ’vuist op tafel’ is dat de grootbedrijven zijn verenigd in VNO-NCW, de ’grote broer’ waarmee MKB-Nederland nauw samenwerkt. Visser, die in de gezamenlijk directie zit, wuift de suggestie weg dat het effectiever zou zijn als VNO zélf haar leden tot sneller betalen maant. „Er is overleg geweest maar we hebben VNO niet om hulp gevraagd”, geeft hij toe. „Wij vinden het logischer zelf aan de bel trekken, het is immers óns probleem.”

Bron: Telegraaf.nl

trage betalers