Minder faillissementen juli 2016

Het aantal faillissementen is gedaald. In juli 2016 zijn er 16 bedrijven minder failliet verklaard dan in juni, meldt het CBS. Deze daling volgt op een stijging in juni. De meeste ondernemingen die failliet verklaard zijn in juli zijn opnieuw in de handel.

faillissementen

Dalende trend

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal in augustus 2015 het laagste niveau sinds oktober 2008. Vervolgens liep het aantal failliet verklaarde bedrijven daarentegen zes maanden lang bijna onafgebroken op, om daarna weer drie maanden te dalen. In juni was er sprake van een toename, maar in juli daalt het aantal failliete bedrijven weer.

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert. Dalingen en stijgingen volgen elkaar op. Sinds mei 2013 is de trend dalend. In de eerste zeven maanden van 2016 is het aantal failliet verklaarde bedrijven bijna een vijfde lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Meeste faillissementen in handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 346 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in juli 2016 failliet verklaard. In de handel zijn de meeste bedrijven failliet verklaard, namelijk 64. Bij de financiële instellingen kwam het aantal failliet verklaarde bedrijven uit op 52. De handel en de financiële dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er daarentegen in juli veel bedrijven failliet verklaard in de vervoer- en opslagsector en de horeca.

Bron: CBS

faillissementen