Grote nadelen drastische verhoging griffierechten

De wetgever heeft de griffierechten binnen een jaar twee keer verhoogd. In 2013 dienen alle rechtszaken kostendekkend te zijn, waarmee 240 miljoen euro in de schatkist zou moeten vloeien. Hierdoor zullen de griffierechten nog verder gaan stijgen. Ook bij het voeren van gerechtelijke procedures in incassozaken krijgt u hiermee te maken.

Uit onderzoek van marktonderzoekorganisatie Synovate blijkt dat bij de huidige griffierechten al 19% af ziet van een rechtszaak. Als de griffierechten worden verhoogd zoals het kabinet wil, loopt dit percentage op naar 34% van de Nederlanders. Het wordt dus veel duurder voor consumenten en bedrijven om hun recht te halen. In feite wordt er een hoge financiële drempel opgeworpen voor consumenten en bedrijven. Niet iedereen kan zich dan nog veroorloven om hun zaak voor de rechter te brengen. Het recht van alle Nederlanders tot onbelemmerde toegang tot de rechter komt daarmee in het geding. Dit brengt allerlei maatschappelijke en economische risico’s met zich mee.

Gevolgen Incassobranche

Incassobureaus zullen te maken krijgen met klanten die minder zullen willen gaan dagvaarden, met name in zaken met een minder hoog financieel belang. Het kostenrisico wordt immers domweg te groot. Wat hiermee direct samenhangt is dat wanbetalers bij zaken met een minder financieel belang standaard niet tot betaling overgaan, erop speculerend dat de schuldeiser toch niet tot dagvaarden zal overgaan. Overbodig te vermelden dat dit voor bedrijven een slechte ontwikkeling is in het toch al broze huidige economische klimaat. Bij het wel dagvaarden bij een laag bedrag, ontstaat de situatie dat de kosten voor de wanbetaler voor het griffierecht al vele malen hoger zijn dan de hoofdsom.

Een ander ongewenst neveneffect is dat schuldsituaties van natuurlijke personen eerder problematisch worden. Veel schuldenaren hebben openstaande schulden bij meerdere crediteuren. Mochten er vervolgens gerechtelijke procedures gevoerd worden, dan krijgen deze schuldenaren meerdere malen te maken met de veel hogere invorderingskosten (lees: griffierechten) die zij niet kunnen voldoen. Hierdoor zullen veel meer mensen een beroep moeten doen op de schuldhulpverlening. De toch al verhoogde uitgaven voor de schuldhulpverlening en andere soorten hulpverleningen zullen derhalve nog verder stijgen. Het is maar de vraag of deze kosten niet hoger zullen zijn dan de besparing die de overheid behaald door het verhogen van de griffierechten.

Kortom, het verder verhogen van het griffierecht is onwenselijk, niet alleen voor de betrokken partijen maar voor de hele Nederlandse maatschappij. Rechtspraak moet immers toegankelijk zijn en blijven voor iedereen, en niet beperkt worden tot een select groepje.

griffierechten