Wat gebeurt er met wanbetalers zorgpremie?

Vorige week bleek al dat er nog steeds meer wanbetalers zorgpremie bijkomen. Deze week was er in de media aandacht over wat er gebeurt met wanbetalers zorgpremie en de visie van Omnicas hierop. 

Nederland telt bijna 300.000 wanbetalers als het gaat om het betalen van de zorgverzekering. Dit zijn mensen die wel zijn verzekerd tegen ziektekosten, maar minimaal zes maanden geen premie hebben betaald. Iemand die blijft weigeren te betalen wordt na een half jaar door de zorgverzekeraar overgedragen naar het Zorginstituut om de incassoprocedure over te nemen. De premie wordt dan ingehouden op het inkomen.

Voor wanbetalers is dit een zeer ongunstige regeling. Het instituut legt niet alleen beslag op de maandelijkse zorgpremie, maar legt ook een forse boete op. In totaal wordt er 140 euro per maand ingehouden. Pas als de schuld volledig is afgelost kunnen mensen weer uit deze regeling. Wanbetalers blijven in deze periode wel gewoon verzekerd bij hun huidige zorgverzekeraar.

Bij de een duurt het langer dan de ander om uit de regeling te komen. Volgens het Zorginstituut wordt bij zo’n 100.000 mensen al vier tot vijf jaar op deze manier de premie geïnd. Meer dan 200.000 wanbetalers zitten ‘slechts’ enkele maanden bij het Zorginstituut.

Voordat slechte betalers worden aangemeld bij het instituut proberen zorgverzekeraars eerst zelf de premie te innen. Dat begint met een vriendelijk verzoek. Daarna volgt een aanmaning. Daarbij wordt ook meteen een betalingsregeling aangeboden. Na twee maanden valt dezelfde betalingsherinnering nog een keer op de mat. De laatste aanmaning wordt na vier maanden verstuurd met de waarschuwing over de gevolgen het Zorginstituut.

Bron: Telegraaf.nl

Commentaar Omnicas

Dat het een ongunstige regeling is voor wanbetalers is een feit. De extra kosten en boetes die voldaan dienen te worden, zijn veel hoger dan wat afgesproken is in de Wet Incassokosten (WIK). Dit komt met name door de (bestuurlijke) boetes van de overheid. Waar incassobureaus en deurwaarders zich netjes aan de WIK dienen te houden, heeft de overheid voor zichzelf een uitzonderingspositie gecreëerd. Kijk maar naar de hoge boetes die de overheid oplegt wanneer je een boete voor te hard rijden niet binnen de gestelde termijn voldoet.

Onderstussen schreeuwen diverse politici moord en brand over de toenemende schuldenproblematiek. Tevens wordt de schuld hierbij vaak neergelegd bij de incassobureaus en deurwaarders, omdat dit nu eenmaal goed scoort bij de kiezers. Het grootste incassobureau van Nederland, het CJIB (lees de overheid), houdt zich echter op geen enkele wijze aan de WIK en rekent de hoogste kosten aan debiteuren door. Dit is meten met twee maten. Vanwege de hoge opbrengsten vrees ik dat de kans klein is dat de overheid zelf het goede voorbeeld gaat geven.

zorgpremie