Op 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht, bent u er klaar voor?

Op 25 mei 2018 wordt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op dat moment moeten wij en u voldoen aan de nieuwe privacyregels. De AVG is een wetgeving die opgelegd wordt vanuit de EU en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens die per individuele lidstaat is geregeld.

Waarom deze nieuwe wet?

Onze wereld wordt met name door het internet steeds meer digitaal. Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan datalekken, hacks en identiteitsdiefstal. Iedereen heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Ook u staat met allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu de AVG, een Europese verordening.

De AVG voorziet onder meer in versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers en klanten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde bevoegdheden voor Europese privacytoezichthouders.

Enkele belangrijke richtlijnen in de AVG:

  • U moet vastleggen hoe u bij de verwerking van persoonsgegevens de beveiliging van deze gegevens waarborgt.
  • Wat is de grondslag waarvoor u welke persoonsgegevens verzameld?
  • U mag de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waar de informatie oorspronkelijk is verzameld.
  • Verplichte melding van datalekken.
  • U moet weten welke bestanden met persoonsgegevens u beheert en in bezit heeft.
  • U moet organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen.
  • U moet de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van uw systemen en diensten kunnen garanderen.
  • Het kan verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen.

Uiteraard is de AVG veel omvattender dan bovenstaand. Veel praktische informatie is te vinden op Autoriteitpersoonsgegevens.nl Indien u niet zeker bent dat uw organisatie klaar is voor de AVG, neem dan contact op met een deskundige. De datum van invoering is dichtbij.

Verwerkersovereenkomst.

Een ander onderdeel van de AVG is de verwerkersovereenkomst (vwo). Indien u nog geen vwo heeft, dan kunt u gebruik maken van de standaard vwo die wij voor onze klanten hebben laten opstellen. Klanten kunnen deze per e-mail bij ons opvragen.

Omnicas en de AVG

Privacy is een veelbesproken onderwerp. Dat vinden wij meer dan logisch, want in onze dagelijkse werkzaamheden beschouwen wij de bescherming van persoonsgegevens als basisvoorwaarde. Om volledig te voldoen aan de AVG, hoeven wij dan ook alleen nog maar de puntjes op de i te zetten. Om te benadrukken dat wij de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk vinden, zijn wij bezig het ISO27001 informatiebeveiligingscertificaat te behalen.

Incasso nodig?

Ook na 25 mei 2018 kunt u uw vorderingen dus met een gerust gevoel aan ons (blijven) overdragen, privacy staat bij Omnicas altijd bovenaan. Heeft u een debiteur die niet wil betalen? Dien uw openstaande vordering direct bij ons in! Indien u meer informatie wenst over onze werkwijze, vraag dan onze informatiebrochure aan.

AVG