De kracht van een incassoprocedure

Indien u na het versturen van meerdere betalingsherinneringen nog steeds debiteuren heeft die in gebreke blijven, dan wordt het tijd om stappen te ondernemen om de openstaande nota’s alsnog betaald te krijgen. Dit doet u door een incassoprocedure te starten. Omnicas incassobureau heeft ruime ervaring in het realiseren van de incasso van moeilijk inbare vorderingen, en doet dit op effectieve en discrete wijze.

Wat is een incassoprocedure?

Een incassoprocedure is een juridische weg om openstaande schulden te innen. Het is een gestructureerde aanpak waarbij u stappen onderneemt om betaling af te dwingen van een debiteur die niet vrijwillig heeft betaald. Het doel is om uw geld terug te krijgen door gebruik te maken van de juridische middelen die tot uw beschikking staan.

De minnelijke fase: de incassoprocedure

De incassoprocedure biedt u de kans om op een minnelijke manier tot een oplossing te komen met de debiteur. Daarnaast biedt het incassotraject de gelegenheid om de communicatie met de debiteur open te houden. Het stelt u in staat om een dialoog aan te gaan en mogelijke misverstanden of geschillen op te lossen voordat ze escaleren naar een juridische procedure. Dit kan helpen om de relatie met de debiteur te behouden. Een incassotraject kan u ook inzicht geven in de financiële situatie van de debiteur. U kunt achterhalen of er sprake is van tijdelijke betalingsproblemen, liquiditeitsproblemen of een gebrek aan wil om te betalen. Als laatste kan het u helpen om bewijs te verzamelen voor de incassoprocedure. Door al deze redenen is het incassotraject een belangrijke stap om te proberen uw schuld te innen voordat u de juridische weg bewandelt. Gedurende dit gehele buitengerechtelijke incassotraject kan uw debiteur een betalingsregeling treffen. Mocht vrijwillige betaling echter onverhoopt uitblijven, dan start Omnicas desgewenst de gerechtelijke procedure.

De gerechtelijke procedure

Als de minnelijke fase niet succesvol is, kunt u overgaan tot de gerechtelijke procedure. Dit betekent dat u naar de rechter stapt om uw vordering te laten beoordelen. In de meeste zaken gaat het hierbij om een papieren traject, waarbij u niet naar de rechtbank hoeft. Vaak zal de debiteur niet reageren en zal er een besluit worden genomen op basis van de opgeleverde documenten. Hier vindt u meer informatie over onze aanpak van de  gerechtelijke procedure en wat wij voor u kunnen betekenen.

Bij Omnicas hanteren wij een voordelige werkwijze, met deze werkwijze kunt u ongelimiteerd moeilijk inbare vorderingen ter incasso aan ons overdragen, zodat wij voor u deze vorderingen kunnen innen. Vraag nu vrijblijvend informatie aan en maak kennis met onze dienstverlening gedurende de vrijblijvende proefperiode!

Bekijk onze Bedrijfsfilm

Meer informatie

Indien u meer informatie of een afspraak wenst, kunt u ons bereiken op 076-5205292. U kunt hier ook onze vrijblijvende informatiebrochure aanvragen.

Referenties

Een selectie uit de bedrijven en merken voor wie we werken: