Gerechtelijke procedure

Van dagvaarding tot deurwaarder
Ondanks als onze inspanningen om in de buitengerechtelijke fase een betaling te verkrijgen van uw debiteuren, is het helaas niet te voorkomen dat er debiteuren zijn die niet vrijwillig tot betaling overgaan. In voorkomend geval kunnen we een gerechtelijke procedure starten. De gerechtelijke procedure wordt uiteraard alleen opgestart na uw uitdrukkelijke toestemming.

Kostenprognose en advies
Op voorhand komen we met een kostenprognose en advies. De in de gerechtelijke procedure gemaakte kosten worden uiteraard in rekening gebracht bij uw debiteur. Indien alles verhaald kan worden op de debiteur, wat meestal het geval is, behoeft u deze dus niet te betalen. Onze werkzaamheden tijdens het gerechtelijke traject, zoals het begeleiden van de gerechtelijke procedure, opstellen dagvaarding, behandelen verweren, juridisch advies, aansturen deurwaarders, begeleiden executietraject, etc. zijn allemaal inbegrepen. Voornoemde heeft betrekking op zaken tot € 25.000,-. Bij zaken boven de € 25.000,- dient u zich bij te laten staan door een advocaat. Indien gewenst kunnen we u in contact brengen met een gespecialiseerde incasso advocaat, welke u tegen een gereduceerd tarief professioneel zal bijstaan.

De te nemen stappen

De gerechtelijke procedure omvat in hoofdzaak de volgende stappen:

  • vrijblijvend en kosteloos juridisch advies
  • opstellen dagvaarding en zorg dragen voor betekening dagvaarding door bevoegde deurwaarder
  • op de rol zetten van zaak bij het kantongerecht
  • uitreiken vonnis aan debiteur en uitrekenen hoogte van de openstaande vordering
  • waarschijnlijk gaat uw debiteur alsnog over tot betaling. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt het vonnis verzonden naar de deurwaarder, die vervolgens overgaat tot executie van het vonnis, middels bijvoorbeeld beslag op inkomen, banktegoed, (on)roerende zaken etc.

Meer informatie

Indien u meer informatie of een afspraak wenst, kunt u ons bereiken op 076-5205292. U kunt hier ook onze vrijblijvende informatiebrochure aanvragen.

Referenties

Een selectie uit de bedrijven en merken voor wie we werken: