Betalingsvoorwaarden

Alvorens een vordering ter incasso aan ons over te dragen, is het noodzakelijk dat iedere opdrachtgever voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst inzage kan hebben in de betalingsvoorwaarden. Dit heeft met name te maken met het innen van de kosten van de incassoprocedure. Uiteraard kunnen wij u de betalingsvoorwaarden desgewenst doen toekomen, of u kunt deze hier downloaden. Uw debiteuren kunnen de betalingsvoorwaarden eveneens hier downloaden. U kunt uw debiteuren hierover informeren middels het plaatsen van een link naar deze pagina op uw website.

Betalingsvoorwaarden opnemen

De voorwaarden kunt u op de achterkant van uw nota afdrukken, of ernaar verwijzen op uw nota “Wij hanteren de Betalingsvoorwaarden van Omnicas incasso Breda, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda. U kunt tevens overwegen om op uw website te vermelden dat voorkomende vorderingen uit handen gegeven worden aan Omnicas.

Algemene voorwaarden

Onderstaand eveneens de algemene voorwaarden van Omnicas B.V.